Λογότυπο

Βίντεο του λογότυπου από τον Γιάννη Ζουμάκη